HULpro s.r.o.

Zpracování dat, metodická spolupráce, konzultace a vzdělávání v oblasti provozní inventarizace lesa

Pomáháme lesu růst

Pro taxační kanceláře zajišťujeme kompletní servis a zpracování dat z provozní inventarizace lesa. Z invetarizačních dat připravíme veškeré výstupy potřebné pro zpracování LHP, včetně exportu dat ve formátu ISLH.

Vlastníkům lesa přinášíme přehledné shrnutí výsledků inventarizace a online přístup k jejich přehledu. Můžeme také pomoci s vytvořením metodiky zařízení lesa a zadání pro provedení inventarizace a zpracování LHP.

Kontakt

Služby pro taxační kanceláře

Zpracování dat

Zpracování dat

Kompletní zpracování dat provozní inventarizace lesa. Import inventarizačních dat, výpočet závazných ustanovení, export...

Konzultace

Konzultace

Poradenství ve všech fázích zpracování LHP. Od fyzické inventarizace přes zpracování dat až po závěrečné vyhodnocení a...

Vzdělávání

Vzdělávání

Semináře a školení zaměřené na aktuální legislativní úpravu provozní inventarizace lesa, metodiku provádění...

Služby pro vlastníky lesa

Metodická spolupráce

Metodická spolupráce

Posouzení záměru na zařízení lesa formou provozní inventarizace, příprava žádosti o poskytnutí inventarizační sítě,...

Prezentace výstupů

Prezentace výstupů

Pochopitelná prezentace výsledků v souvislostech tak, aby se staly základem vašich správných rozhodnutí vedoucích k...

Vzdělávání

Vzdělávání

Semináře a školení zaměřené na aktuální legislativní úpravu provozní inventarizace lesa, metodiku provádění...

Proč si vybrat nás?

Neskrýváme se za složité vzorce a taxační latinu. Budeme s vámi mluvit tak, abyste nám rozuměli a spolupracovat tak, abyste nám mohli věřit.

O nás