Naše služby

Pomůžeme vám spravovat les pro vás i následující generace

Zpracování dat

Zpracování dat

Kompletní zpracování dat provozní inventarizace lesa. Import inventarizačních dat, výpočet závazných ustanovení, export...

Konzultace

Konzultace

Poradenství ve všech fázích zpracování LHP. Od fyzické inventarizace přes zpracování dat až po závěrečné vyhodnocení a...

Metodická spolupráce

Metodická spolupráce

Posouzení záměru na zařízení lesa formou provozní inventarizace, příprava žádosti o poskytnutí inventarizační sítě,...

Prezentace výstupů

Prezentace výstupů

Pochopitelná prezentace výsledků v souvislostech tak, aby se staly základem vašich správných rozhodnutí vedoucích k...

Vzdělávání

Vzdělávání

Semináře a školení zaměřené na aktuální legislativní úpravu provozní inventarizace lesa, metodiku provádění...